top of page

Etyka pracy

Empatia w stosunku do zwierzęcia

W mojej pracy kładę szczególny nacisk na dobrostan fizyczny i emocjonalny psów i kotów. I ponieważ terapia behawioralna ma na celu podniesienie tego dobrostanu, w mojej pracy nie uznaję przemocy i awersyjnych metod treningowych oraz nie stosuję sprzętów, które w jakikolwiek sposób mógłby skrzywdzić zwierzę (fizycznie bądź emocjonalnie). Skupiam się na współpracy, dialogu i opartej na zaufaniu więzi między zwierzęciem, a Opiekunem. Każde zwierzę, jak każdy człowiek - to indywiduum zasługujące na uszanowanie jego potrzeb, ograniczeń i bogatego życia emocjonalnego.

.

Empatia w stosunku do Opiekuna

W relacji z Opiekunem staram się zrozumieć jego potrzeby, frustracje, zmartwienia. Wiem (z doświadczenia z własnymi zwierzakami), że borykanie się z problemem pupila to duże obciążenie. Dlatego nie bój się, że będziesz oceniana/oceniany lub, że ktokolwiek będzie wytykać Ci błędy! Moim celem jest stworzenie takiej atmosfery i warunków pracy, byś czuł/czuła, że masz kontrolę, rozumiesz i jesteś w stanie wprowadzić zmiany, które wspólnie opracujemy. Dialog to podstawa, a Twoje oczekiwania, obawy są dla mnie niezmiernie ważne.

Nie oznacza to, że każdy problem da się przepracować w krótkim czasie i przy małym nakładzie pracy i środków. Moją rolą jest szczere i realistyczne przedstawienie Ci problemu, prognozy i tego, czego terapia będzie wymagać od Ciebie. Taka praca wymaga wsparcia i zachęty, na które możesz liczyć.

Twoja prywatność jest dla mnie bardzo ważna, dlatego Twoje dane, materiały, którymi się ze mną dzielisz są chronione i nigdy nie udostępniane bez Twojego pozwolenia.

Wiedza

Bardzo istotnym filarem mojej pracy jest ciągły rozwój i pogłębianie wiedzy. Zwracam szczególną uwagę na opieranie się na rzetelnych naukowych źródłach i sprawdzonych metodach.  Jednak jeśli okaże się, że narzędzia, którymi dysponuję, nie są wystarczające, by pomóc Ci w rozwiązaniu problemu - będę z Tobą szczera. Przynależność do społeczności behawiorystów COAPE pozwala mi zasięgnąć porady moich Kolegów i Superwizorów. Jeśli terapia nie będzie przynosić oczekiwanych rezultatów - nie zostawię Cię samej/samego z problemem, lecz skontaktuję Cię z innym specjalistą.

Współpraca z lekarzem weterynarii

Ścisła współpraca i dobra relacja z lekarzem weterynarii jest dla behawiorystów COAPE szczególnie ważna, gdyż pomaga wspierać opiekuna i zwierzę na wielu płaszczyznach.

Kodeks etyczny

Jako członek Stowarzyszenia Trenerów i Behawiorystów COAPE przestrzegam kodu etycznego Stowarzyszenia. Szczegóły tutaj:

https://www.behawioryscicoape.pl/kodeks-etyczny-coape

bottom of page